www.naturkunst.dk
Halemejser2021
GærdesmutteKvæder
HavterneGotlandHel
KlydeungerModlys
VårkobjælderUtopia
SplitterneKoloniJLMv2
VibemUnger
RæveSkitser2
KnærodOpsætning
SortgråRyleIsland_edited-1
SangsvanerJL1
urfugleFDK
FrueskoModlys
LaverC
LaverD
FjeldvågeLys
FasanerRattrup
KjoveTerner_edited-1


Februar 2021
Der har over en periode i midten af februar været usædvanlig mange skovsnepper i Danmark og ikke mindst i klitplantagerne ned langs den jydske vestkyst. Og ikke bare har der været mange i forhold til det normale midt på en vinter, men de har også været usædvanligt nemme at få at se.


I hvad der tydede på endnu en mild vinter, hvor de ikke er trukket videre sydpå, er de blevet fanget i den ret pludselige hårde frost med østenvinden i midten af februar.  I det sydlige Norge blev der meldt om store antal af døde snepper, og i Danmark har vi så haft den omfattende ankomst af snepper efter nedfrysningen. 


I Husby Klitplantage her nært ved kunne fuglene ses fouragere flittigt på steder med solbeskinnede brinker og grøftesider eller på bløde mosbevoksede plæner. Nogle steder gik flere fugle samtidig på samme små græsarealer, og i en enkelt have skulle 12 fugle have fourageret samtidig. Hvor mange snepper, der opholdt sig i klitplantagen ialt, vides selvfølgelig ikke, men det må vel være i hvert fald hundredvis. Og hvor mange, som overlevede ved at trække videre sydpå, vides så slet ikke.


Det er afgjort i denne periode, jeg har set de ellers skjulte, mest nataktive og nærmest mystiske "troldfugle" bedst hidtil. Og det har givet usædvanlige muligheder for at gøre mig bedre bekendt med dem. Når et motiv ikke i forvejen er helt så bekendt for én, får det selvsagt en særlig værdi at arbejde med dem tegnemæssigt i en mere umiddelbar form, fordi man ikke falder i den klassiske fælde med blot at tegne stereotyper efter en allerede eksisterende viden. I stedet tegner man rent faktisk det, man ser, fordi de tidligere erfaringer og viden ganske enkelt kun er der i begrænset omfang.


Forneden er blyantstreger og senere akvareller samt også akvarel dobbeltbekkasin fra en frossen Felsted Odde havn.SkovsneppeA
Sneppeskitser1
Sneppeskitser2
Skovsneppe2021B
Skovsneppe2021C
dobbeltbekkasin2021-02
22. januar 2021


Så er der lidt lysbugede knortegæs på Fjandø igen. 18 styk ialt.


Oktober 2020


Et lille studie af en død men elegant rødstrubet lom givet af gode venner forleden. Fuglen var fundet druknet i et garn.

20. september 2020


Edderkoppespind i dag over de af Naturstyrelsen naturgenoprettede fine enge ved Vest Stadil Fjord.

VStadilFjord01
VStadilFjord02

September 2020


Menneskers fodspor kan da bruges til noget. En halv snes sandløbere sad i læ i de dybe spor på stranden i Thorsminde.

Maj 2020


Med åbning her i pinsen (søndag og mandag kl 10-16) har jeg en ny udstilling på Galleri ESK lidt øst for Randers. Med undtagelse af to-tre lidt ældre værker er alle de udstillede nye fra de seneste par år.

Ligeledes er der udstillet fine værker af Jens Frimer Andersen, Majken Bilgrav, Erling Mørch og Jens Gregersen.

Check meget gerne Galleri ESK på facebook for opdateringer om åbningstider m.v.

Maj 2020


Det må vist være lang tid siden, øerne i Vadehavet har kunnet opleves forholdsvis fredfyldte og uden de helt store antal af turister på en årstid som denne. Her er det et par hvidbrystede præstekraver fra Rømø.

HvidbrPræstPar2020
HvidbrPræsteHun2020
HvidbrPræstHan2020

December 2019


Våd akvarel af fruesko under udarbejdelse. Processen er intens, når meget vand hældes på kraftigt papir.

September 2019


Igennem 2018 og 2019 har jeg været engageret iarbejdet med ikke mindst et stort antal plancher til Naturstyrelsen Blåvandshuks kommende naturbase beliggende nord for Oksbøl og lidt sydvest for Filsø. Udstillingen af plancher skal formidle dels natur men også kultur og historie i den landsdel, som strækker sig mellem Blåvand i syd og Nymindegab i nord. Det svarer til det, som nu er både Naturpark Vesterhavet og Oksbøl Krondyrreservat.


Landsdelen består af en spændende og omfattende mosaik af kystzoner og strande, klitter, klitheder, Filsø og flere mindre søer og moser, engdrag og vidtstrakte plantager, mod øst afgrænset af de stejle skrænter ind mod bakkeø-landskaberne. Her ligger så alt fra sommerhusområder og de fineste badestrande tiol de største militære øvelsesterræner i landet og de fineste naturområder.


Der er til udstillingen udarbejdet ialt 28 store plancher i formatet 1,0 x 1,7 meter, som ophænges i en pavillion ved den tidligere klitfogedgård Blochsgård i Kærgård Plantage, omtrent 2 km sydvest for Filsø Avlsgård. Plancherne er trykt på 2 mm tykke metalplader i en trykkvalitet, som blot få år tidligere ikke var mulig for "skiltetryk". Ophængningen i pavillionen forventes ske i september/oktober 2019, og når det er sket, opdateres siden her med information herom.


Jeg har forsøgt med alle de 28 plancher at arbejde med så levende og organisk et udtryk som muligt ved at lade akvarelfarverne stå frit op i selv ret store formater, hvor processen i arbejdet med at male dem er åbenlys i kraft af de kornede strukturer og det levende vand og farver, som hist og her er direkte løbende. Herved er forhåbentlig undgået de flade og monotome computergenererede farver, som ellers ofte har kendetegnet denne slags plancher.

Blochsg01b
01 173 BlochsgNaturbase
Blochsg01a
Blochsg09
Blochsg08
Blochsg07
Blochsg06
Blochsg05
Blochsg03
Blochsg04
Blochs02
06 166 Naturoplevelser
20 166 PåKlithederne
20 166 PåKlithederne2
18 173 Havsiden
16 166 EventyretsLand
15 173 Filsø-fraLandbrugtilNatur
19 173 IKlitrækkerne
KronKalvEnlig

September 2019


Johannes Larsen Muséet holder sin anden FUGL udstilling med åbning d. 28. september 2019 og afslutning 26. januar 2020.


Denne gang deltager 75 kunstnere kurateret fra fri indsending den forløbne tid. Jeg deltager med nedenstående rørdrum-motiv, som også er anvendt på kataloget og nu er i museets ejendom. 


https://johanneslarsenmuseet.dk/kalender/fugl-2019/

Juli 2019


Gransanger ved havens konvaller, som troligt år efter år fortæres af konvalhvepselarver.

Januar 2019Dagens dueslag mod ruden. En imponerende detaljeringsgrad skabt blot af støv fra fjerene og dunene. I andre tilfælde har sågar næb og hovedform været synlige udover som her vinge og ben.

August 2018


Jeg har den store fornøjelse at udstille i det fine Tinghus i Ebeltoft sammen med skulptør Anders Gjerding Geertsen. En stor tak til Ebeltoft Kunstforening for at beværte med de flotte lokaler, som jeg i forvejen har kendt gennem årtier fra besøg i landsdelen.

Ebeltoft01
Ebeltoft02
Ebeltoft04
Ebeltoft06
Ebeltoft03
Ebeltoft07
Ebeltoft08

14. april - 6. maj 2018


Jeg får i denne periode en udstilling i den fine rådhussal i Ulfborg. Stor tak til Ulfborg Kunstforening for arrangementet.

Ulfborg01
Ulfborg03
Ulfborg04
Ulfborg05
Ulfborg07

September 2017


Fra gåtur her fornylig nær Ulvborg. Jeg er ikke helt sikker på bestemmelsen, men min hånd er trods alt ikke helt lille, så den pote her er godt nok stor.


April 2017


I forbindelse med transport af billeder tilbage til Gotland havde jeg muligheden for en uges ferie på øen. Hvor langt de fleste tidligere besøg på Gotland har været i forsommeren af hensyn til især orkidéerne, er dette mit hidtil eneste besøg i det tidlige forår. Det gav så til gengæld ekstra tid til at koncentrere mig om forskellige blandede ting, ikke mindst de stemningsfulde landskaber, digerne og de talløse middelalderkirker. Sidst her i galleriet nedenfor er kalkmalerier fra Öja Kirke på det sydlige Gotland, hvor nogle af kalkmalerierne efter sigende skulle have været en af inspirationskilderne til Ingmar Bergmans Det Syvende Segl.

Gotl17-01
Gotl17-02
Gotl17-03
Gotl17-04
Gotl17-05
Gotl17-06
Gotl17-07
Gotl17-08
Gotl17-09
Gotl17-10
Gotl17-11
Gotl17-12
Gotl17-13

21. januar 2017


Det var en fornøjelse i dag at holde omvisning i Gotlands-udstillingen på KunstCentret Silkeborg Bad. Tak for interessen og fremmødet.


Næste arrangement ifm udstillingen er Lars Morells foredrag den 8. februar frit over temaet kunstnere og øer. Se mere herom under 'Det sker' på www.silkeborgbad.dk.

Omvisning01
Omvisning02
Gotland02
Gotland01
Gotland09
Gotland12
Gotland13
Gotland10
Gotland11
Gotland14
Gotland16b
Gotland15
Gotland08
Gotland04
Gotland06
Gotland03
Gotland07

7. januar - 2. april 2017Øen som inspiration  -  Gotland


Lars Jonsson  -  Eva-Marie Kothe  -  Jens Overgaard ChristensenDet her er en udstilling, jeg har glædet mig til længe. Med værker af billedkunstner Lars Jonsson, Keramiker Eva-Marie Kothe og undertegnede åbner udstillingen med fernisering i de smukke rammer på KunstCentret Silkeborg Bad den 7. januar 2017 kl. 11.00.


Udstillingen bygger og reflekterer over den fascination, Gotland har på os alle tre. Det omfatter værker inspireret af landskaberne, historien, kulturen, ringmuren, middelalderkirkerne med alle deres relieffer og kalkmalerier, fuglene, orkidéerne og meget mere. Men der reflekteres også bl.a. i en tilhørende katalogudgivelse over den måde, hvorpå øer så ofte har tiltrukket kunstnere både i fortiden og nutiden. Og i løbet af udstillingsperioden afholdes der foredrag og kunstneromvisninger på stedet.


Se mere om både Kunstcentret og om udstillingen på http://www.silkeborgbad.dk/


Kom gerne til fernisering den 7. januar kl. 11 eller se udstillingen i løbet af den følgende tid.

2016-2017


Som led i fejringen af Fugleværnsfondens 50 års jubilæum åbner udstillingen FUGL på Johannes Larsen Muséet i Kerteminde den 14. juni 2016, hvor den kan ses frem til 4. september. Derefter fortsætter udstillingen i en tilsvarende periode på Sophienholm efterfulgt af også Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring.


Jeg har den glæde at deltage med et antal værker sammen med en række andre kunstnere, der har været aktive i Fugleværnsfondens tid. Og der er udgivet er flot katalog med et imponerende værk af Michael Kvium på omslaget.

FUGL1Katalog
SangsvanerJL1

2015


Der er tidligere i 2015 udgivet en plakat i formatet 70x100 cm med mine akvarelillustrationer af orkidéerne på Gotland og Öland. Udgivelsen er støttet af Georg Harms Fond.


Plakaten forhandles foruden på de to svenske øer også i www.naturbutikken.dk.

Juli 2014


En af de plantearter, som altid har fascineret mig mest på Gotland, er "blot" en græsart. Håret flitteraks hedder den, lidt kedeligt måske, på dansk, men svenskerne har som så ofte et mere klingende og venligt navn her, nemlig grusslok.


Hen på sommeren står den tæt på alvaren, strandvolde og grusede arealer, mest på de nordlige dele af Gotland. I Danmark mangler den.


Dens ret store blomsteraks er næsten lysende hvide, og særligt i modlys er den et imponerende skue - ikke mindst når en udbredt bevoksning står og svajer i vinden, som var det snevejr.

Gotl14-01
Gotl14-02
Gotl14-03
Gotl14-04
Gotl14-05
Gotl14-06
Gotl14-07
Gotl14-08
Gotl14-09
Gotl14-10
Gotl14-11
Gotl14-13

2012. Bogudgivelse om Fjandø

Fjandø02 fra havnen
Fjandø01 fra nord

Jeg er nu med stor glæde klar til at udgive bogen Fjandø og fuglene. Den er i bund og grund resultatet af årlige 2-3 besøg på Fjandø siden tidligt i 1980'erne, hvor jeg har stået for registreringerne af ynglefuglene for Vildtreservatkontoret og Naturstyrelsen.


Den lange periode har budt på utallige og intense oplevelser af det rige miljø, og det har givet et fint indblik i de vedvarende forandringer, der sker på sådan en forholdsvis lille  perle af en ø. Meget derovre er efterhånden forsvundet, men andet er også løbende kommet til, og fra måske at være et lidt mere stabilt og varieret miljø, er der henad vejen sket flere og flere påvirkninger og sommetider bratte ændringer. I den forstand har det været med en særlig spænding at følge stedet år efter år.


Det er de erfaringer, erindringer af forhold og resultater af gentagne registreringer, jeg nu har fået muligheden for at formidle videre i en flot trykt bog. 


Der skal ikke mindst hermed lyde en meget stor tak til Aage V. Jensens Fond, som venligt har finansieret udgivelsen af bogen!

Fjandø03 BogOmslag
Fjandø04 Havterne flugt
Fjandø06 Skeandrik
Fjandø05 vandhul
Fjandø08 Skarver
Fjandø07 Sandterne
Fjandø09 Kolling Ø klyder
Fjandø10 Kolling Ø hyler
Fjandø12 Små kobbersnepper
Fjandø11 Splitterne par
Fjandø Ræv
Fjandø13 For-EfterSats