Nyheder

naturkunst.dk 

v/Jens Overgaard Christensen


September 2019


Igennem 2018 og 2019 har jeg været engageret i arbejdet med ikke mindst et stort antal plancher til Naturstyrelsen Blåvandshuk's kommende naturbase beliggende nord for Oksbøl og lidt sydvest for Filsø. Udstillingen af plancher skal formidle dels natur men også kultur og historie i den landsdel, som strækker sig mellem Blåvand i syd og Nymindegab i nord.


De udstrakte arealer herimellem udgør både Naturpark Vesterhavet og Oksbøl Krondyrreservat. Og de består af en spændende og omfattende mosaik af kystzoner og strande, klitter, klitheder, Filsø og flere mindre søer og moser, engdrag og vidtstrakte plantager, mod øst afgrænset af de stejle skrænter ind mod bakkeø-landskaberne. Her ligger så alt fra sommerhusområder og de fineste badestrande til de største militære øvelsesterræner i landet og de fineste naturområder.


Der er til udstillingen udarbejdet ialt 28 store plancher i formatet 1,0 x 1,7 meter, som ophænges i en pavillion ved den tidligere klitfogedgård Blochsgård i Kærgård Plantage, omtrent 2 km sydvest for Filsø Avlsgård. Plancherne er trykt på 2mm tykke metalplader i en trykkvalitet, som blot få år tidligere ikke var mulig for "skiltetryk". Ophængningen i pavillionen forventes ske i september/oktober 2019, og når det er sket, opdateres siden her med information herom.


Jeg har forsøgt med alle de 28 plancher at arbejde med så levende og organisk et udtryk som muligt ved at lade akvarelfarverne stå frit op i selv ret store formater, hvor processen i arbejdet med at male dem er åbenlys i kraft af de kornede strukturer og det levende vand og farver, som hist og her er direkte løbende. Herved er forhåbentlig undgået de flade og monotome farvebaggrunde og illustrationer, som ellers ofte har kendetegnet mange af denne slags infoplancher.


Nedenfor ses et mindre udvalg af de 28 plancher og et antal små udsnit af nogle af dem vist op i en størrelse, som måske helt eller delvist modsvarer de endelige planchers størrelse og fornemmelse af dem, når man står der. Men tag meget gerne selv ud for at se dem... Udstillingen forventes ophængt senere på efteråret, og der vil blive informeret herom med praktiske detaljer.18. juni - 12. september 2017


Jeg deltager i udstillingen "Fugle i den vestjyske natur" på Skjern Å Muséet i Skjern. Vi er ialt 7 kunstnere, nemlig Kirsten Røjle, Trine Theut, Olav Martinsen, Karen Lund Andersen, Marco Brodde, Jens Frimer Andersen og mig, og der vises et dejligt blandet udtryk af naturen og fuglelivet i Vestjylland i maleri og skulptur.


Udstillingen er arrangeret af Ringkøbing-Skjern Museum og Dansk Ornitologisk Forening Vestjylland. Se mere om udstillingen her:

http://www.levendehistorie.dk/Det_sker/Visningsside?Action=1&NewsId=855&M=NewsV2&PID=37921. januar 2017


Det var en fornøjelse i dag at holde omvisning i Gotlands-udstillingen på KunstCentret Silkeborg Bad. Tak for interessen og fremmødet.


Næste arrangement ifm udstillingen er Lars Morells foredrag den 8. februar frit omkring temaet kunstnere og øer. Se mere herom under "Det sker" på www.silkeborgbad.dk.

7. januar - 2. april 2017


Øen som inspiration - Gotland


Lars Jonsson - Eva-Marie Kothe - Jens Overgaard Christensen


Det her er en udstilling, jeg har glædet mig til længe. Med værker af billedkunstner Lars Jonsson, keramiker Eva-Marie Kothe (begge bosiddende på Gotland) og mig åbner udstillingen med fernisering i de smukke rammer på KunstCentret Silkeborg Bad den 7. januar 2017 kl. 11.00.


Udstillingen reflekterer den fascination, Gotland har på os alle tre. Det omfatter værker inspireret af landskaberne, historien, kulturen, ringmuren, middelalderkirkerne med alle deres relieffer og andre udsmykninger, fuglene, orkidéerne og meget mere. Men der reflekteres også, bl.a. i en tilhørende katalogudgivelse, over den måde, hvorpå øer så ofte har tiltrukket kunstnere både i fortiden og i nutiden. Og i løbet af udstillingsperioden afholdes der foredrag og kunstneromvisninger på stedet.


Se mere om både KunstCentret og om udstillingen på http://www.silkeborgbad.dk/


Kom til ferniseringen den 7. januar kl. 11 eller se udstillingen i løbet af den følgende tid.


Påsken 2016


Jeg deltager sammen med en række andre kunstnere fra det lokale område i en påskeudstilling på Galleriet i Staby. Meget af det er i år inspireret af Vesterhavet. Kom og se vore værker, bl.a. Elizabeth Borchs værk som afbildet nedenfor.

2016-2017


I anledning af Fugleværnsfondens 50-års jubilæum er den store udstilling FUGL åbnet på Johannes Larsen Muséet i Kerteminde. Vi er ialt 23 kunstnere repræsenteret. Og fra 10. september 2016 kan den ses på Sophienholm, og i løbet af vinteren fortsætter den på Vendsyssel Kunstmuseum.


Se for yderligere informationer bl.a. her:


http://www.johanneslarsenmuseet.dk/planlaeg-besoeg/kalender/2016/fugl/

Efteråret 2015

(Forsideillustration af Jens Frimer Andersen)Der er i november udgivet en bog om landskaberne, naturen og kulturelle seværdigheder i Holstebro kommune med deltagelse af DANE-gruppens medlemmer. Bogen er lavet efter en workshop med udgangspunkt fra Frilandsmuseet Hjerl Hede i august måned og udgivet af Holstebro Kommune.

Akvarel af klokke-ensian, Jens Overgaard Christensen.

2015


Der er tidligere i 2015 udgivet en plakat i formatet 70x100 cm med mine akvarelillustrationer af orkidéerne på Gotland og Øland. Udgivelsen er støttet af Georg Harms Fond.


Plakaten forhandles foruden på de to svenske øer også i www.naturbutikken.dk og www.stormsvalen.com