naturkunst.dk

naturkunst.dk 

v/Jens Overgaard Christensen


September 2019


Igennem 2018 og 2019 har jeg været engageret i arbejdet med ikke mindst et stort antal plancher til Naturstyrelsen Blåvandshuk's kommende naturbase beliggende nord for Oksbøl og lidt sydvest for Filsø. Udstillingen af plancher skal formidle dels natur men også kultur og historie i den landsdel, som strækker sig mellem Blåvand i syd og Nymindegab i nord.


De udstrakte arealer herimellem udgør både Naturpark Vesterhavet og Oksbøl Krondyrreservat. Og de består af en spændende og omfattende mosaik af kystzoner og strande, klitter, klitheder, Filsø og flere mindre søer og moser, engdrag og vidtstrakte plantager, mod øst afgrænset af de stejle skrænter ind mod bakkeø-landskaberne. Her ligger så alt fra sommerhusområder og de fineste badestrande til de største militære øvelsesterræner i landet og de fineste naturområder.


Der er til udstillingen udarbejdet ialt 28 store plancher i formatet 1,0 x 1,7 meter, som ophænges i en pavillion ved den tidligere klitfogedgård Blochsgård i Kærgård Plantage, omtrent 2 km sydvest for Filsø Avlsgård. Plancherne er trykt på 2mm tykke metalplader i en trykkvalitet, som blot få år tidligere ikke var mulig for "skiltetryk". Ophængningen i pavillionen forventes ske i september/oktober 2019, og når det er sket, opdateres siden her med information herom.


Jeg har forsøgt med alle de 28 plancher at arbejde med så levende og organisk et udtryk som muligt ved at lade akvarelfarverne stå frit op i selv ret store formater, hvor processen i arbejdet med at male dem er åbenlys i kraft af de kornede strukturer og det levende vand og farver, som hist og her er direkte løbende. Herved er forhåbentlig undgået de flade og monotome farvebaggrunde og illustrationer, som ellers ofte har kendetegnet mange af denne slags infoplancher.


Nedenfor ses et mindre udvalg af de 28 plancher og et antal små udsnit af nogle af dem vist op i en størrelse, som måske helt eller delvist modsvarer de endelige planchers størrelse og fornemmelse af dem, når man står der. Men tag meget gerne selv ud for at se dem... Udstillingen forventes ophængt senere på efteråret, og der vil blive informeret herom med praktiske detaljer.